ვასწავლით ქართულს სასაუბრო დონეზე ინგლისურ, რუსულ, გერმანულ,
ფრანგულ, თურქულ, ირანულ ენებზე მოსაუბრე პირებს.
მეცადინეობები მიმდინარეობს 1 და 3 თვიანი სწავლების კურსით.
სწავლის ღირებულება შეადგენს 70$ თვეში(8 გაკვეთილი)
მისამართი:ივ.ჯავახიშვილის ქ. N75
ტელ: 2 95 35 91;2 30 54 52; 577 389171
-----------------------------------------------------------
ОБУЧЕНИЕ Г РУЗИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЛИЦ ГОВОРЯЩИХ
НА АНГЛИСКОМ , РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ, ФРАНЦУСКОМ,
ТУРЕЦКОМ , ИРАНСКОМ ЯЗЫКАХ. ЗЯНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ
ПО МЕСЯЧНОМУ И ТРЕХ МЕСЯЧНЕМУ КУРСУ .
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 70$ В МЕСЯЦ(8 УРОКОВ)
АДРЕС : УЛ. И. ДЖАВАХИШВИЛИ 75
ТЕЛ 2 95 35 91 2 30 54 52 557 94 38 03
-----------------------------------------------------
LEARN GEORGIAN TALKING LANGUAGE TO FOREIGNERS,
SPEAKING ENGLISH, RUSSIAN, GERMAN, FRENCH, TURKISH
AND IRANIAN LANGUAGES. COURSE OF STUDYING IS ONE OR
THREE MONTHS./ PRICE: 70$ A MONTH(8 LESSONS)
ADDRESS: I.JAVAKHISHVILI ST.75
PHONE NUMBERS: 2 95 35 91; 2 3054 52;557 94 38 03